• screen 1

    אליפות ישראל הפתוחה בירי מעשי

    צילום: צחי הכט

     

הודעה חשובה!

לאחר 11 וחצי שנים בהן הקמתי וניהלתי את האתר, אני חש כי האתר ראוי לעבור לידיים צעירות ונמרצות יותר, כאלו שיקדישו את הזמן לפיתוחו ולפיתוח הקהילות השונות החברות בו ואולי אף לנצל את הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בו, אותו לא ניצלתי מעולם.
האתר ימכר כמערכת שלמה ופועלת ויבוצעו בו שינויים לפי דרישת הקונה (הוספת חנות או כל דרישת מערכת אחרת, איזוטרית ככל שתהיה), תוענק הדרכה ותמיכה ואף ליווי לפי הצורך, התשלום כולל גם את דף הפייסבוק של האתר ואת שתי כתובות הדומיין תחתיו הוא פועל, בסיומות co.il ו-com.
אני יודע כי אחד מיתרונותיו הבולטים של האתר הינו האובייקטיביות והשמירה על יחס שווה לכל סוחרי הנשק ובעלי המטווחים בארץ וכולי תקווה כי הקונה (גם אם הוא נמנה על אחד מאלה) ישכיל להמשיך ולשמור על קו זה.
אודה לכם אם תפיצו בקרב חבריכם העשויים להיות בעלי עניין את תוכן הודעה זאת.

איני מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה אחרת, ומכיוון שאיני לחוץ לבצע את המכירה, איני קובע בשלב זה תאריך יעד מוגדר.

תודה לכולם,
דביר - Webart

מטרות הסליק - אתר הנשק הישראלי

לשמר ולשפר את רמת המיומנות, הבטיחות והמקצועיות של האוחזים בנשק.

לשמש במה וקהילה לרכישה ולחלוקת ידע בתחומי הנשק השונים.

לשמש מסגרת חברתית תוססת ופעילה, לקידום קהילת אוחזי הנשק בישראל ומטרותיה.